Baskı için en uygun dosya formatı .pdf 'tir. 

Dosya büyüklüğü Max. 150mb
*